Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

ZPRÁVY Z ABÚSÍRU

Výzkumný tým Českého egyptologického ústavu objevil v Abúsíru unikátní loď z doby stavitelů pyramid

1.2.2016

Archeologická expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze učinila v jižním Abúsíru nový nečekaný objev, který znovu poukázal na význam tohoto pohřebiště úředníků doby Staré říše. Práce v místě nálezu započaly již v roce 2009 odkrýváním neobvykle rozsáhlé mastaby označené jako AS 54. Její velikost, orientace, architektonické detaily a jméno panovníka Huniho (3. dynastie), objevené na jedné z kamenných misek uložených v severní pohřební komoře, naznačují vysoké postavení majitele této hrobky, který měl být pohřben v (dosud nenalezené) jižní šachtě. Vzhledem k rozsáhlému poničení křížové kaple hrobky není bohužel jméno jejího majitele známé.

Zemřel reis Tallál el-Kerétí (1. 9.1953 - 20. 3. 2015)

23.3.2015

Ve věku necelých 62 let zemřel v pátek 20. března po těžké nemoci vrchní předák dělníků Muhammad Abdo el-Kerétí, všeobecně známý jako reis Tallál, s jehož jménem jsou spojeny desítky let úspěšné činnosti českých egyptologů v EAR.

Expedice Českého egyptologického ústavu objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

6.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázal, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa.

Nový objev českých egyptologů na archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Od března tohoto roku pokračují archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na jeho archeologické koncesi v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se soustředí především na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku, který vyvrcholil objevem mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Jeho hrobka byla vyhlášena šestým nejvýznačnějším světovým archeologickým objevem roku 2013.

Objev nové unikátní hrobky v Abúsíru

23.10.2013

V průběhu září tohoto roku Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil podzimní archeologickou expedici na pyramidovém poli v Abúsíru poblíž Káhiry. V té době to byla jediná archeologická expedice pracující v Egyptě.

Jarní sezona 2013 v Abúsíru (19. února – 3. května 2013)

15.7.2013 Jaromír Krejčí

V souladu se souhlasem egyptského Státního ministerstva pro památky proběhla na české archeologické koncesi v Abúsíru jarní část sezony 2013. Během této doby se expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze soustřeďovala na několik hlavních úkolů.

Nové unikátní pohřebiště staroegyptské elity na pyramidovém poli v Abúsíru – výjimečný objev českých egyptologů z doby stavitelů pyramid

5.11.2012

Čeští egyptologové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze objevili hrobový komplex vysokých hodnostářů egyptské Staré říše zahrnující dvůr egyptské princezny datovaný do doby kolem 2500 př.n.l. „Tímto jedinečným objevem otevíráme novou kapitolu dějin pohřebiště v Abúsíru“, komentoval úspěch českého týmu prof. Miroslav Bárta, vedoucí archeologické expedice v Abúsíru. „Můžeme nahlédnout do doby před 4500 lety a krok za krokem dokumentovat život a posmrtnou existenci několika historicky významných osobností z doby stavitelů pyramid“.

Tajemství Neferínpuovy hrobky

9.1.2008 Miroslav Bárta

Příběh tajemné hrobky kněze Neferínpua žijícího ve starém Egyptě ve 24. stol. př. Kr. trvá již dva roky a jeho konec je stále v nedohlednu. Na jaře r. 2006 došlo k objevu staroegyptské hrobky a kaple, která byla určena ke kultu tohoto kněze a dalších členů jeho rodiny.

Menechibnekonova šachtová hrobka

21.11.2007 Ladislav Bareš

Hrobka hodnostáře Menechibnekona (1. p. Menechibneko) je třetí stavbou tohoto druhu zkoumanou ve skupině velkých šachtových hrobek z poloviny 1. tis. př.n.l. v jihozápadní části staroegyptského pohřebiště u Abúsíru. Tato hrobka leží asi 40 m jihovýchodně od hrobového komplexu kněze Iufay, jehož nevyloupená pohřební komora byla odkryta v roce 1996.

Předběžné výsledky archeologické sezóny v Abúsíru, podzim 2005.

5.11.2005 M. Verner, M. Bárta

V souladu s vědeckým programem Českého egyptologického ústavu FF UK se během září a října t. r. uskutečnila první etapa terénního výzkumu v Abúsíru plánovaná pro archeologickou sezonu 2005-2006. Jejím cílem bylo především ověření některých teorií vztahujících se k vývoji staroegyptské architektury, společnosti a náboženství v době 3. tis. př. Kr. Těžiště prací tvořily archeologické práce v oblastech, které byly vytipovány již dříve na základě povrchového průzkumu, satelitního snímkování a geofyzikálních měření.