Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

ZPRÁVY Z ABÚSÍRU

Nové unikátní pohřebiště staroegyptské elity na pyramidovém poli v Abúsíru – výjimečný objev českých egyptologů z doby stavitelů pyramid

5.11.2012

Čeští egyptologové z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze objevili hrobový komplex vysokých hodnostářů egyptské Staré říše zahrnující dvůr egyptské princezny datovaný do doby kolem 2500 př.n.l. „Tímto jedinečným objevem otevíráme novou kapitolu dějin pohřebiště v Abúsíru“, komentoval úspěch českého týmu prof. Miroslav Bárta, vedoucí archeologické expedice v Abúsíru. „Můžeme nahlédnout do doby před 4500 lety a krok za krokem dokumentovat život a posmrtnou existenci několika historicky významných osobností z doby stavitelů pyramid“.

Tajemství Neferínpuovy hrobky

9.1.2008 Miroslav Bárta

Příběh tajemné hrobky kněze Neferínpua žijícího ve starém Egyptě ve 24. stol. př. Kr. trvá již dva roky a jeho konec je stále v nedohlednu. Na jaře r. 2006 došlo k objevu staroegyptské hrobky a kaple, která byla určena ke kultu tohoto kněze a dalších členů jeho rodiny.

Menechibnekonova šachtová hrobka

21.11.2007 Ladislav Bareš

Hrobka hodnostáře Menechibnekona (1. p. Menechibneko) je třetí stavbou tohoto druhu zkoumanou ve skupině velkých šachtových hrobek z poloviny 1. tis. př.n.l. v jihozápadní části staroegyptského pohřebiště u Abúsíru. Tato hrobka leží asi 40 m jihovýchodně od hrobového komplexu kněze Iufay, jehož nevyloupená pohřební komora byla odkryta v roce 1996.

Předběžné výsledky archeologické sezóny v Abúsíru, podzim 2005.

5.11.2005 M. Verner, M. Bárta

V souladu s vědeckým programem Českého egyptologického ústavu FF UK se během září a října t. r. uskutečnila první etapa terénního výzkumu v Abúsíru plánovaná pro archeologickou sezonu 2005-2006. Jejím cílem bylo především ověření některých teorií vztahujících se k vývoji staroegyptské architektury, společnosti a náboženství v době 3. tis. př. Kr. Těžiště prací tvořily archeologické práce v oblastech, které byly vytipovány již dříve na základě povrchového průzkumu, satelitního snímkování a geofyzikálních měření.

<< předchozí