Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

ZPRÁVY OD VLTAVY

Zemřel prof. Eugen Strouhal, dlouholetý spolupracovník Českého egyptologického ústavu

3.11.2016 Ladislav Bareš

Ve věku nedožitých 86 let zemřel dne 20. října v Praze prof. MUDr. et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., významný antropolog se světovým renomé, který s českými egyptology dlouhodobě spolupracoval na archeologických výzkumech v Egyptě.

Pozvánka na Mezinárodní den archeologie 2016

11.10.2016

Český egyptologický ústav se již třetím rokem připojí k Mezinárodnímu dni archeologie, který proběhne v sobotu 15. října 2016.

V Oxfordu vychází monografie doktoranda Českého egyptologického ústavu

10.10.2016

V těchto dnech vychází v nakladatelství Archaeopress, zaměřeném na publikování archeologické literatury, monografie Martina Odlera (Český egyptologický ústav FF UK ) Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, v edici Archaeopress Egyptology, jako její 14. svazek. Je to vůbec první monografie o měděných nástrojích a modelech nástrojů ze Staré říše v egyptské archeologii.

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie!

6.10.2016 Marie Peterková Hlouchová

Po prvním anglickém vydání opět vychází české číslo Pražských egyptologických studií, které představí nejnovější objevy v Abúsíru, uskutečněné v roce 2015.

Program přednáškového cyklu v Městské knihovně v Praze

5.10.2016

Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK pořádá cyklus přednášek Nejnovější výsledky českých archeologických výzkumů v Egyptě a Súdánu. V cyklu budou prezentovány nejnovější výsledky práce českých egyptologů na jejich koncesích v Egyptě, v Abúsíru a v Západní poušti, a v Súdánu, v Usli a na Sabaloce.

Výstava v Budapešti

19.9.2016

Dne 14. září byla na zastupitelském úřadu České republiky v Budapešti zahájena fotografická výstava, která přibližuje místa, kde se rodila staroegyptská civilizace.

Pozvánka na přednášku

7.9.2016

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na přednášku Giulia Lucariniho (University of Cambridge).

Interdisciplinární poster ocenila americká Společnost pro archeologické vědy

27.6.2016

Poster „Diachronní změny staroegyptské a núbijské metalurgie – případová studie na materiálu z Egyptského muzea Lipské univerzity“ (Diachronic changes of ancient Egyptian and Nubian metallurgy - Case study of material from the Egyptian Museum of Leipzig University) hlavních autorů Jiřího Kmoška (VŠCHT) a Martina Odlera (ČEgÚ FF UK) získal čestné uznání v soutěži o nejlepší studentský poster na 41. Mezinárodním archeometrickém sympoziu (International Symposium on Archaeometry).

Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty je jednou z nejlepších monografií UK

3.6.2016

V soutěži Univerzity Karlovy o nejlepší monografie hodnocené roku 2016 (s vročením 2014) se na děleném 1.-2. místě umístila monografie M. Vernera: "Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty" a na děleném 4.-6. místě monografie M. Bárty a kol. "The tomb of the sun priest Neferinpu (AS 37)".

Neue Forschungen (Leipzig)

25.5.2016

26. května 2016 se na Saské akademii věd v Lipsku uskuteční už 46. ročník kolokvia Neue Forschungen zur ägyptischen Kultur und Geschichte.

V ČSÚ se konala přednáška o Egyptě

10.5.2016

V Českém statistickém úřadě se 9. 5. 2016 konala přednáška o českých expedicích do Egypta. Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., představil objevy Českého egyptologického ústavu v pohořích Gilf Kebír a Gebel Uwejnát. Na seminář navázala vernisáž výstavy fotografií MgA. Ing. Martina Frouze, Ph.D.

Pozvánka na seminář Kolaps a regenerace

8.3.2016

V poslední době zaznamenává mezi širokou veřejností velký úspěch řada kolektivních monografií, jejichž editory jsou prof. Miroslav Bárta a prof. Martin Kovář. Publikace Kolaps a regenerace, Povaha změny a Dějiny a civilizace (v současné době se k vydání připravuje další díl této série) si kladou za cíl jak podat nové zpracování dějin lidstva, tak popsat úpadkové procesy v lidských společenstvích. Mezi přispěvateli jsou odborníci z celé řady oborů, například klimatolog Václav Cílek, filozof Miroslav Petříček, jaderná fyzička Dana Drábová či historik umění Jan Royt.

Odešel režisér Jan Boněk (29. 8.1945 – 4. 1. 2016)

6.1.2016

Se zármutkem oznamujeme, že 4. ledna 2016 odešel režisér Jan Boněk, autor řady filmových dokumentů o starověkém Egyptě a jeho současném výzkumu. Připomeňme např. seriály Nové objevy ve starém Egyptě nebo V zemi faraonů. Jan Boněk se velkou mírou zasloužil o příblížení a popularizaci vědecké práce Českého egyptologického ústavu FFUK široké veřejnosti.

Interdisciplinární archeometalurgický projekt přinesl první výsledky

8.12.2015

10. 12. 2015 se v Egyptském muzeu Lipské univerzity otevírá výstava Gegossene Götter (Odlévaní bohové). Výstava je především zaměřena na nové poznatky o metalurgických postupech při odlévání bronzových sošek staroegyptských bohů v 1. tisíciletí před Kr. Na výstavě jsou zároveň prezentovány první výsledky interdisciplinárního projektu, na kterém spolupracuje Český egyptologický ústav FF UK, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT) a právě Egyptské muzeum Lipské univerzity (Ägyptisches Museum der Universität Leipzig). Muzeum má ve sbírce velkou kolekci kovových artefaktů, včetně předmětů z německých výzkumů v Abúsíru, který je v současnosti koncesí Českého egyptologického ústavu.

Vyšlo první anglické číslo Prague Egyptological Studies (XV/2015)!

30.11.2015 Miroslav Bárta a Lucie Jirásková

Vážení čtenáři, přávě vychází nové číslo Pražských egyptologických studií (XV/2015).

Nominační schůze

15.11.2015

Nominační schůze k volbě vedoucího Českého egyptologického ústavu na léta 2016-2018 se bude v souladu s Opatřením děkana FF UK č. 16/2006 konat 7. 12. 2015.

Pozvánka na výstavu "Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty"

11.10.2015

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na novou výstavu. Ve dnech 13. 10. - 11. 11. se v prostorách Křížové chodby Karolina Univerzity Karlovy (Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1) bude konat výstava "Z Asuánu do Chartúmu: České archeologické výzkumy mezi nilskými katarakty". Výstava připomíná padesáté výročí ukončení archeologických a epigrafických prací tehdejšího Československého egyptologického ústavu FF UK v Núbii. Vstup na výstavu je volný.

Pozvánka na druhý ročník Mezinárodního dne archeologie

5.10.2015

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na druhý český ročník akce Mezinárodní den archeologie, který se bude konat 17. října 2015.

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie

28.8.2015 Veronika Dulíková

Vážení čtenáři, právě vyšlo nové číslo Pražských egyptologických studií (XIV/2014).

Pozvánka na přednášku Zahiho Hawasse

11.6.2015

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na přednášku Zahiho Hawasse "Pyramids, Mummies and Cleopatra: Recent Discoveries", která sa uskuteční v průběhu mezinárodní konference Abusir and Saqqara 2015.

Vítězný kalendář Nesmrtelnost ukrytá v kameni

14.5.2015

Fotografický kalendář nazvaný Nesmrtelnost ukrytá v kameni vytvořený fotografem Martinem Frouzem a studiem N.A.F. Praha pro Český egyptologický ústav FF UK byl oceněn v soutěži „Kalendář roku 2015“, která se uskutečnila v rámci 22. Veletrhu reklamy, médií a polygrafie.

Pozvánka na přednášku Pád Babylónu – skutečnost a vzpomínka

12.5.2015

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na přednášku Setha Richardsona (University of Chicago), "Pád Babylónu – skutečnost a vzpomínka". Přednáška se koná v pátek 15. května od 14:00 v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1).

Egyptologie v Českém časopisu historickém

9.4.2015

Obor Egyptologie se na stránkách Českého časopisu historického neobjevuje často. Výjimkou byla např. recenze sborníku statí W. B. Oertera o dějinách pražské německé a české egyptologie (J. Pešek, ČČH 109, 2011, s. 604–605).

Pozvánka na přednášku

7.3.2015

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na přednášku profesora Francesca Tiradrittiho. Uskuteční se 13. 3. 2015 v 16.00 v místnosti 426 v budově FF UK na Celetné 20.

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie

9.11.2014 Veronika Dulíková, Lucie Jirásková

Vážení čtenáři,právě nové číslo Pražských egyptologických studií XIII/2014.

Pozvánka na "Open Square" na Českém egyptologickém ústavu

13.10.2014

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na první ročník akce Open Square, v sobotu 18. října 2014.

Pozvánka na Mezinárodní den archeologie

7.10.2014 Veronika Dulíková

Český egyptologický ústav FF UK Vás srdečně zve na Mezinárodní den archeologie (18. 10. 2014, www.denarcheologie.cz), v rámci nějž bude prezentovat výsledky práce svých expedic uskutečněných na archeologických koncesích v Egyptě a Súdánu v letech 2011–2013. Návštěvníci všech věkových kategorií se mohou zapojit do pestrých aktivit. Vyzkoušejí si například psaní hieroglyfů, mumifikační proces, výrobu srdečních skarabů a podívají se za bohy starého Egypta.

Pozvánka na přednášku

5.9.2014

Český egyptologický ústav a Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si Vás dovolují pozvat na večerní přednášku, kterou přednesou

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie

9.7.2014 Veronika Dulíková

Vážení čtenáři, právě vyšlo nové číslo Pražských egyptologických studií (XII/2014).

Kalendář Zapomenutý svět 2014 získal ocenění v soutěži Kalendář roku 2014

14.5.2014

Kalendář Zapomenutý svět 2014 získal dvě ocenění v soutěži Kalendář roku 2014. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci veletrhu Reklama-Polygraf 2014 v úterý 13. května 2014 na výstavišti PVA Expo Praha Letňany.

| další >>