Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. WHOIS záznam

12.4.2010

L. Bareš je egyptolog s dlouholetou archeologickou a epigrafickou praxí v Egyptě (od r. 1974). Ve vědecké práci se zaměřuje především na otázky egyptské archeologie a dějin v 1. tis. př. n. l., dlouhodobě se podílí na výzkumu pohřebiště velkých šachtových hrobek v Abúsíru z doby těsně před polovinou 1. tis. př. n. l. Zabývá se i otázkami vývoje staroegyptského náboženství (zejména v 1. tis. př. n. l.) a dějinami egyptologického bádání u nás. Při výuce oboru egyptologie na FF UK v Praze se podílí na přednáškách a seminářích egyptského jazyka, dějin, archeologie a náboženství, vedení a oponování diplomních a disertačních prací. Je členem The Egypt Exploration Society (Londýn), The International Association of Egyptologists, České orientalistické společnosti a Společnosti česko-arabské.

Vzdělání, stáže, stipendia

1975: absolovování FF UK, obory egyptologie – arabština
1979: PhDr. (rigorózní práce: Historický vývoj staroegyptského pohřebiště u Abúsíru )
1991: CSc. (disertační práce: Abúsírské pohřebiště v 2. a 1. tisíciletí př.n.l. [na základě čs. archeologických výzkumů]
1994: habilitace (habilitační práce: Udžahorresnetova šachtová hrobka v Abúsíru)
2006: jmenován profesorem pro obor egyptologie

Granty

Výběr z bibliografie

Monografie:

Články:

Kompletní bibliografii naleznete zde.