Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mgr. Martin Odler

12.12.2013

Martin Odler vystudoval pravěkou a raně středověkou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dvouoborové magisterské studium egyptologie a klasické archeologie na téže fakultě. V současné době je studentem doktorského studia egyptologie. Zabývá se materiální kulturou, především měděnými artefakty. Také se věnuje reflexi starověkého Egypta ve slovenské kultuře.
Od roku 2009 se účastní expedic do Abúsíru, od roku 2011 i do Súdánu. Kromě severovýchodní Afriky má archeologickou praxi z výzkumů a dokumentace v Uzbekistánu, České a Slovenské republice.
Je správcem webu ČEgÚ FF UK, založil a spravuje facebookovou stránku ústavu a youtube kanál ústavu. Je členem správní rady slovenské Nadace Aigyptos, členem Egypt Exploration Society (Velká Británie), Historical Metallurgy Society (Velká Británie) a Egypt and Austria Verein (Rakousko).

Vzdělání

2004-2008 bakalářské studium pravěké a raně středověké archeologie na FF UK v Praze (bakalářská práce Príspevok ku včasnostredovekému osídleniu severozápadného Slovenska, vedoucí práce prof. J. Klápště)
2008-2010 navazujíci magisterské studium pravěké a raně středověké archeologie na FF UK v Praze (diplomová práce Príspevok ku osídleniu juhozápadného Slovenska v období Avarského kaganátu, vedoucí práce doc. J. Zábojník)
2006-2012 magisterské studium egyptologie a klasické archeologie na FF UK v Praze (diplomová práce Medené nástroje v Egypte v 3. tisícročí, vedoucí práce prof. M. Bárta)
od 2012: doktorské studium egyptologie na ČEgÚ FF UK (disertační práce Spoločenský kontext medi v starovekom Egypte do konca Strednej ríše, vedoucí práce prof. M. Bárta)

Granty

2012: Staroegyptské měděné předměty do konce Střední říše (GA UK č. 526112)

Výběr z bibliografie