Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc. WHOIS záznam

8.4.2012

Wolf B. Oerter je egyptolog, koptolog a religionista. Ve své vědecké i pedagogické práci se zabývá koptským jazykem a jeho písemnými prameny se zvláštním zřetelem na gnostické, manichejské i neliterární texty. Kromě toho se zabývá doklady koptského osídlení na memfidské nekropoli v období od 3. do 10. stol. po Kr. V centru jeho zájmu jsou v posledních letech i rešerše v archivech k dějinám oboru. W.B. Oerter je vedoucím Koptologické pracovní skupiny při Centru biblistických studií UK a AV ČR a konzultantem tohoto Centru pro obor koptologie. Je členem redakční rady časopisu Archiv orientální, členem výboru International Association for Coptic Studies, členem Deutsche Vereinigung für Religionswissenschaft a členem International Association of Manichaean Studies.

Vzdělání, stáže, stipendia

1966-1971: Univerzita v Lipsku, studium egyptologie/koptologie a religionistiky
1971-1975: Univerzita v Lipsku, doktorské studium religionistiky
1976: Univerzita v Lipsku, Dr. phil.
1980: Univerzita Karlova v Praze, nostrifikace CSc. (odpovídá titulu Dr.phil.)
2005: habilitace pro obor egyptologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Granty

Výběr z bibliografie

Monografie:

Články/statě:

Kompletní bibliografii naleznete zde.