Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

ZPRÁVY OD VLTAVY

Zemřel prof. Eugen Strouhal, dlouholetý spolupracovník Českého egyptologického ústavu

3.11.2016 Ladislav Bareš

Ve věku nedožitých 86 let zemřel dne 20. října v Praze prof. MUDr. et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc., významný antropolog se světovým renomé, který s českými egyptology dlouhodobě spolupracoval na archeologických výzkumech v Egyptě.

Pozvánka na Mezinárodní den archeologie 2016

11.10.2016

Český egyptologický ústav se již třetím rokem připojí k Mezinárodnímu dni archeologie, který proběhne v sobotu 15. října 2016.

V Oxfordu vychází monografie doktoranda Českého egyptologického ústavu

10.10.2016

V těchto dnech vychází v nakladatelství Archaeopress, zaměřeném na publikování archeologické literatury, monografie Martina Odlera (Český egyptologický ústav FF UK ) Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, v edici Archaeopress Egyptology, jako její 14. svazek. Je to vůbec první monografie o měděných nástrojích a modelech nástrojů ze Staré říše v egyptské archeologii.

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie!

6.10.2016 Marie Peterková Hlouchová

Po prvním anglickém vydání opět vychází české číslo Pražských egyptologických studií, které představí nejnovější objevy v Abúsíru, uskutečněné v roce 2015.

Program přednáškového cyklu v Městské knihovně v Praze

5.10.2016

Městská knihovna v Praze ve spolupráci s Českým egyptologickým ústavem FF UK pořádá cyklus přednášek Nejnovější výsledky českých archeologických výzkumů v Egyptě a Súdánu. V cyklu budou prezentovány nejnovější výsledky práce českých egyptologů na jejich koncesích v Egyptě, v Abúsíru a v Západní poušti, a v Súdánu, v Usli a na Sabaloce.

| další >>

ZPRÁVY Z ABÚSÍRU

Výzkumný tým Českého egyptologického ústavu objevil v Abúsíru unikátní loď z doby stavitelů pyramid

1.2.2016

Archeologická expedice Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze učinila v jižním Abúsíru nový nečekaný objev, který znovu poukázal na význam tohoto pohřebiště úředníků doby Staré říše. Práce v místě nálezu započaly již v roce 2009 odkrýváním neobvykle rozsáhlé mastaby označené jako AS 54. Její velikost, orientace, architektonické detaily a jméno panovníka Huniho (3. dynastie), objevené na jedné z kamenných misek uložených v severní pohřební komoře, naznačují vysoké postavení majitele této hrobky, který měl být pohřben v (dosud nenalezené) jižní šachtě. Vzhledem k rozsáhlému poničení křížové kaple hrobky není bohužel jméno jejího majitele známé.

Zemřel reis Tallál el-Kerétí (1. 9.1953 - 20. 3. 2015)

23.3.2015

Ve věku necelých 62 let zemřel v pátek 20. března po těžké nemoci vrchní předák dělníků Muhammad Abdo el-Kerétí, všeobecně známý jako reis Tallál, s jehož jménem jsou spojeny desítky let úspěšné činnosti českých egyptologů v EAR.

Expedice Českého egyptologického ústavu objevila hrobku doposud neznámé staroegyptské královny

6.1.2015

Pyramidová nekropole v Abúsíru (EAR), kde již takřka 55 let provádí Český egyptologický ústav FF UK archeologický výzkum, opět prokázal, že jde o jednu z nejvýznamnějších lokalit v Egyptě. Členové expedice ČEgÚ FF UK v průběhu podzimu prozkoumali hrobku, která je součástí nevelkého pohřebiště rozkládajícího se na jihovýchod od zádušního komplexu panovníka Raneferefa.

Nový objev českých egyptologů na archeologické koncesi v Abúsíru

24.3.2014

Od března tohoto roku pokračují archeologické práce Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze na jeho archeologické koncesi v Abúsíru nedaleko Káhiry. Práce se soustředí především na zpracování unikátních archeologických souborů z uplynulého roku, který vyvrcholil objevem mastaby lékaře Horního a Dolního Egypta, Šepseskafancha. Jeho hrobka byla vyhlášena šestým nejvýznačnějším světovým archeologickým objevem roku 2013.

Objev nové unikátní hrobky v Abúsíru

23.10.2013

V průběhu září tohoto roku Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahájil podzimní archeologickou expedici na pyramidovém poli v Abúsíru poblíž Káhiry. V té době to byla jediná archeologická expedice pracující v Egyptě.

| další >>

ZPRÁVY OD NILU

Zemřel reis Ahmad, dlouholetý předák dělníků na českých archeologických výzkumech v Egyptě

23.3.2013

V pátek 22. března 2013, krátce po západu slunce, zemřel po dlouhé a těžké nemoci předák dělníků na českých archeologických výzkumech v Egyptě, reis Ahmad el-Keréti.

Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v pohoří Sabaloka ve středním Súdánu

5.3.2013 Lenka Suková - Ladislav Varadzin

České vědecké expedici pod vedením Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podařilo ve středním Súdánu učinit objev jednoho z největších pohřebišť lovců-sběračů v severní Africe, jehož velikost se odhaduje na 400–450 pohřbených jedinců. Toto mimořádné pohřebiště, které spadá do období 8. až 6. tis. př. Kr., se nachází v pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu, asi 80 km severně od hlavního města Súdánu Chartúmu.

Nově objevený kamenný nápis se seznamy obětin pro starověké bohy

7.9.2012 SCA

Během stavebních prací prováděných ministerstvem dotací v oblasti tržiště el Chamís poblíž archeologcké lokality Mataríja v severní Káhiře narazili dělníci na část stroegyptské obětní stély.

Objev nového pohřbu nomarchy v Dér el-Berše

1.6.2012 SCA

Během jarní expedice roku 2012 objevili archeologové univerzity v Lovani pracující v Dér el-Berše pod vedením Harco Willemse významný pohřeb z doby počátku Střední říše (asi 2040 př. n. l.). Ačkoliv pohřeb byl nejméně dvakrát vyloupen a utrpěl značné škody, bylo velké množství předmětů objeveno na svém původním místě a poskytuje tak jedinečné informace o průběhu pohřebního rituálu. Hrobka patřila nomarchovi (tj. provinčnímu správci) či osobě s nomarchou spřízněné. Takto dobře dochovaný pohřeb tohoto typu byl objeven poprvé po více než 100 letech.

Objev jména krále 17. dynastie v Karnaku

5.3.2012 SCA

Během návštěvy karnackého chrámu v oblasti Luxoru v sobotu 3. března 2012 oznámil egyptský ministr památek Mohamed Ibrahim objev jména krále 17. dynastie Senachtenrea (Taa I.), které dosud na dobových památkách nebylo nikdy nalezeno. Jméno objevil archeologický tým IFAO během rutinních výzkumů na severní straně Amenreova chrám u v Karnaku.

| další >>