Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Pražské egyptologické studie

20.9.2016

Pražské egyptologické studie (PES) jsou odborným časopisem vydávaným Českým egyptologickým ústavem FF UK. Časopis vychází pravidelně od roku 2002. V roce 2011 se stal recenzovaným periodikem. Posláním Pražských egyptologických studií je informovat českou a slovenskou veřejnost především o současných (nejen archeologických) výzkumech na území Egypta a Súdánu. První rubrika je proto věnovaná zprávám z terénního výzkumu, případně z konferencí a jiných zajímavých akcí. Další část představují jednotlivé studie zaměřené na různé aspekty dějin starověkého Egypta a bádání o něm, v nichž je záběr egyptologického bádání rozšířen díky příspěvkům z oborů historie, orientalistiky a přírodních věd.

ISSN 1214-3189
ISSN 1801-3899 (on-line, pro elektronickou podobu časopisu)

Redakční rada:

Odpovědné redaktorky:

Vydavatel:

Sídlo redakce:

V roce 2016 a 2017 budou přijímány příspěvky do dvou čísel časopisu.

PES XVIII/2017
Do tohoto čísla budou přijímány příspěvky v českém nebo slovenském jazyce. Číslo bude věnované 100. výročí narození prof. Zbyňka Žáby. Příspěvky se zaměří na život a dílo Z. Žáby a na vědecká témata rozvíjející jeho práci.

PES XIX/2017
Toto číslo bude otevřeno příspěvkům na volná témata související s bádáním v oblasti dějin Egypta a Súdánu ve 3. tisíciletí před Kr. Přijímány budou příspěvky pouze v anglickém jazyce. Podrobné informace o anglické verzi časopisu naleznete zde.

Uzávěrky čísel:

Rukopisy jsou přijímány v elektronické podobě na adrese prazske.egyptologicke.studie@gmail.com. Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky odevzdávali v podobě, která odpovídá pokynům redakce (viz odkazy níže). Každý příspěvek prochází nezávislým recenzním řízením se dvěma posudky. Teprve po doporučení k publikování recenzenty může být rukopis přijat do tisku.

Časopis je možné zakoupit v knihkupectví Karolinum (Celetná 18, Praha 1) a přes e-shop FF UK. Na Slovensku časopis distribuuje Martinus. Časopis je k dostání také v elektronické podobě.

Pražské egyptologické studie IV (2005) a Pražské egyptologické studie V (2006) byly vydány pouze v internetové verzi. Starší ročníky časopisu PES a dva svazky Suplement jsou dostupné ve formě pdf na této internetové stránce. Plná pdf článků všech čísel Pražských egyptologických studií budou postupně zpřístupněna zde.

Pražské egyptologické studie - úvodníky a kompletní texty


Pražské egyptologické studie XIII (2014)

Pražské egyptologické studie XII (2014)

Pražské egyptologické studie XI (2013)

Pražské egyptologické studie X (2013)

Pražské egyptologické studie IX (2012)

Pražské egyptologické studie VIII (2011)

Pražské egyptologické studie VII (2010)

Pražské egyptologické studie VI (2009)

Pražské egyptologické studie Suplementa II. Staroegyptské královny. Jejich život a doba (2004)

Pražské egyptologické studie III (2004)

Pražské egyptologické studie Suplementa I. Šedé eminence staroegyptských dějin (2003)

Pražské egyptologické studie II (2003)

Pražské egyptologické studie I (2002)