Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

PhDr. Jiřina Růžová WHOIS záznam

4.9.2013

Jiřina Růžová zpracovává a spravuje fond knihovny (částečně ve spolupráci s SVI na FF UK) a podílí se i na vytváření dokumentografického fondu ústavu. Od r. 1988 se účastní archeologických expedic do Egypta (v letech 1988-89, 1994, 1996). V rámci výzkumného záměru na léta 2005-2011 má za úkol připravit vydání biografie profesora Jaroslava Černého a ve spolupráci s dalšími kolegy realizaci projektu spolupráce ústavu s egyptskými regionálními univerzitními knihovnami.

Vzdělání, stáže, stipendia

1968-1974: magisterské studium knihovnictví a VI, orientalistika [koreanistika] (diplomová práce: Informační systém v KLDR)
1983: získání titulu PhDr

2003 stáž na egyptských regionálních univerzitních knihovnách (na základě čl. 2 Kulturní dohody mezi ČR a EAR)
2005 studijní cesta do středního Egypta (Minia, Asjút)

Granty

Výběr z bibliografie

Monografie:

Články:

Kompletní bibliografii naleznete zde.