Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc. WHOIS záznam

8.4.2012

Zaměřuje se na egyptské dějiny 3. a 2. tisíciletí př. n. l., filologii, paleografii a literaturu, které též přednáší na FF UK v Praze. Pravidelně se účastní českých egyptologických výprav do Abúsíru. Zpracovává staroegyptské památky z českých sbírek a muzeí. Věnuje se překládání a vydávání staroegyptských literárních děl. Účastní se mezinárodních egyptologických a archeologických konferencí a seminářů. V letech 1993-1997 působil jako velvyslanec ČR v Egyptě a Súdánu a v období 2000-2005 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu UK.

Vzdělání, stáže a stipendia

1970-1975: magisterské studium egyptologie a arabštiny na FF UK
1978: získal titul PhDr. na FF UK
1988: získal vědeckou hodnost kandidáta věd a umění
2003: habilitace
2007: profesura

1975-1976 postgraduální studium egyptologie na Fakultě archeologie Káhirské univerzity
1979 a 1981 postgraduální studium arabštiny na Burgibově ústavu živých jazyků v Tunisu

Výběr z bibliografie

Poslední vydané monografie:

Články:

Bibliografii do r. 2008 naleznete zde.