Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mgr. Veronika Dulíková WHOIS záznam

27.2.2012

Veronika Dulíková vystudovala historii – muzeologii na Slezské univerzitě v Opavě a egyptologii – dějiny a kulturu islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze. V současné době je studentkou doktorského studia egyptologie tamtéž. Věnuje se dějinám, archeologii, společnosti a administrativě Staré říše. Od roku 2010 se účastní archeologických expedic v Egyptě. Podílí na vytváření databáze hodnostářů z oblasti memfidských pohřebišť. Je redaktorkou Pražských egyptologických studií (PES).

Vzdělání

2008 – dosud: doktorské studium egyptologie na Univerzitě Karlově v Praze (disertační práce: Vláda Niuserrea a její vliv na vývoj egyptského státu)
2003–2008: magisterské studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na Univerzitě Karlově v Praze (diplomová práce: Instituce vezirátu ve Staré říši)
1998–2005: magisterské studium historie a muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě (diplomová práce: Obraz měst Bzence a Vracova v urbáři z roku 1604. Na pozadí situace na bzeneckém panství)

Výběr z bibliografie