Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Fotogalerie

14.8.2005

Panoráma královské nekropole 5. dynastie v Abúsíru. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Panoráma královské nekropole 5. dynastie v Abúsíru. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Jižní část královské nekropole5. dynastie a velké šachtové hrobky z Pozdní doby v Abúsíru. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Jižní část královské nekropole5. dynastie a velké šachtové hrobky z Pozdní doby v Abúsíru. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled z vrcholku Niuserreovy pyramidy na pohřebiště hodnostářů nekrálovského původu. Vlevo se nachází mastaba vezíra Ptahšepsese. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled z vrcholku Niuserreovy pyramidy na pohřebiště hodnostářů nekrálovského původu. Vlevo se nachází mastaba vezíra Ptahšepsese. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.

Královské pohřebiště

Pohled na boční vstup do zádušního chrámu panovníka Sahurea. Na dvou sloupech lemujících vstup se dodnes dochovaly hieroglyfické nápisy. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled na boční vstup do zádušního chrámu panovníka Sahurea. Na dvou sloupech lemujících vstup se dodnes dochovaly hieroglyfické nápisy. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled z vrcholku Niuserreovy pyramidy na pohřební komplex panovníka Neferrea. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled z vrcholku Niuserreovy pyramidy na pohřební komplex panovníka Neferrea. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Tvář sochy panovníka Neferrea. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Milan Zemina.
Tvář sochy panovníka Neferrea. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Milan Zemina.
Pilíř s částečně dochovaným jménem královny Chentkaus II. nacházející se v rozvalinách jejího zádušního chrámu. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pilíř s částečně dochovaným jménem královny Chentkaus II. nacházející se v rozvalinách jejího zádušního chrámu. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Egyptologové Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen při dokumentaci sekundárního pohřebiště. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Egyptologové Jaromír Krejčí a Dušan Magdolen při dokumentaci sekundárního pohřebiště. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Výzkum anonymní pyramidy Lepsius 25. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Jaromír Krejčí.
Výzkum anonymní pyramidy Lepsius 25. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Jaromír Krejčí.
Pohled do nitra odkrytého podzemí pyramidy Lepsius 25. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Jaromír Krejčí.
Pohled do nitra odkrytého podzemí pyramidy Lepsius 25. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Jaromír Krejčí.
Pohled na jižní část abúsírské královské nekropole (pyramida Lepsius 24 a 25) z vrcholku Niuserreovy pyramidy. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled na jižní část abúsírské královské nekropole (pyramida Lepsius 24 a 25) z vrcholku Niuserreovy pyramidy. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
I v moderní době jsou někdy archeologové donuceni použít starověkých metod (pyramida Lepsius 25). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
I v moderní době jsou někdy archeologové donuceni použít starověkých metod (pyramida Lepsius 25). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
K dokumentaci archeologického výzkumu se používá nejnovější technologie, Ing. Vladimír Brůna, Geolaboratoř Univerzity Jana Evangelisty Turkyně Ústí nad Labem (pyramida Lepsius 25). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
K dokumentaci archeologického výzkumu se používá nejnovější technologie, Ing. Vladimír Brůna, Geolaboratoř Univerzity Jana Evangelisty Turkyně Ústí nad Labem (pyramida Lepsius 25). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
   

Jižní Abúsír

Pohled na odkrytou, nadzemní část Intiho mastaby. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled na odkrytou, nadzemní část Intiho mastaby. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Z příkrovu písku se pomalu vynořuje stéla v podobě nepravých dveří (Intiho mastaba, Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Z příkrovu písku se pomalu vynořuje stéla v podobě nepravých dveří (Intiho mastaba, Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Detail reliéfní výzdoby zádušní kaple soudce Intiho (Abúsír jih). Intiho oblíbený pes, o kterého pečoval trpaslík, se jmenoval Idžem. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Detail reliéfní výzdoby zádušní kaple soudce Intiho (Abúsír jih). Intiho oblíbený pes, o kterého pečoval trpaslík, se jmenoval Idžem. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Detail tváře soudce Intiho z reliéfního vyobrazení v jeho zádušní kapli (Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Detail tváře soudce Intiho z reliéfního vyobrazení v jeho zádušní kapli (Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Stojan podhlavničky vyrobené z jemného, téměř průhledného travertinu (Abúsír jih). Původně tvořila součást pohřební výbavy jednoho ze synů vezíra Kara. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Stojan podhlavničky vyrobené z jemného, téměř průhledného travertinu (Abúsír jih). Původně tvořila součást pohřební výbavy jednoho ze synů vezíra Kara. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Siesta v pohřební komoře (Abúsír jih, mastaba soudce Intiho). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Siesta v pohřební komoře (Abúsír jih, mastaba soudce Intiho). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Prvotní posouzení stavu dochování reliéfní výzdoby zádušní kaple soudce Intiho (Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Prvotní posouzení stavu dochování reliéfní výzdoby zádušní kaple soudce Intiho (Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Podzemní prostory staroegyptských hrobek jsou často velmi stísněné (Abúsír jih, mastaba soudce Intiho). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Podzemní prostory staroegyptských hrobek jsou často velmi stísněné (Abúsír jih, mastaba soudce Intiho). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Chvíle odpočinku na dně pohřební šachty (Abúsír jih, mastaba soudce Intiho). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Chvíle odpočinku na dně pohřební šachty (Abúsír jih, mastaba soudce Intiho). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Nikdy nekončící práce českého restaurátora – očišťování fasády hrobky soudce Intiho. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Nikdy nekončící práce českého restaurátora – očišťování fasády hrobky soudce Intiho. © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Předák egyptských dělníků (reis) Ahmed el-Kerétí očišťuje jednu ze stěn mastaby soudce Intiho (Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Předák egyptských dělníků (reis) Ahmed el-Kerétí očišťuje jednu ze stěn mastaby soudce Intiho (Abúsír jih). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
 

Šachtové hrobky Pozdní doby

Detail reliéfní výzdoby na stěnách pohřební komory kněze Iufaa, pracovně nazývaný „tančící krávy“ (šachtový hrob kněze Iufaa, Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Detail reliéfní výzdoby na stěnách pohřební komory kněze Iufaa, pracovně nazývaný „tančící krávy“ (šachtový hrob kněze Iufaa, Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Zádušní komplex vytesaný do podloží před východní fasádou šachtové hrobky kněze Iufaa (Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Zádušní komplex vytesaný do podloží před východní fasádou šachtové hrobky kněze Iufaa (Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Kamil Voděra.
Pohled do právě odkryté vany vnějšího vápencového sarkofágu v šachtové hrobce kněze Iufaa, na jejíž stěnách se dokonce dochovaly pozůstatky původní malované výzdoby (Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Miroslav Bárta.
Pohled do právě odkryté vany vnějšího vápencového sarkofágu v šachtové hrobce kněze Iufaa, na jejíž stěnách se dokonce dochovaly pozůstatky původní malované výzdoby (Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Miroslav Bárta.
Postup při otevírání nevykradeného sarkofágu v šachtové hrobce kněze Iufaa (Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Milan Zemina.
Postup při otevírání nevykradeného sarkofágu v šachtové hrobce kněze Iufaa (Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Milan Zemina.
Jeden z vešebtů nalezených v pohřební komoře kněze Iufaa (šachtový hrob kněze Iufaa, Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Milan Zemina.
Jeden z vešebtů nalezených v pohřební komoře kněze Iufaa (šachtový hrob kněze Iufaa, Pozdní doba). © Archiv Českého egyptologického ústavu, Milan Zemina.
 

Fotogalerie - El-Hajez