Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mgr. Lucie Vendelová Jirásková WHOIS záznam

8.4.2012

Lucie Vendelová Jirásková vystudovala dějepis a anglický jazyk na PF JU a egyptologii a dějiny a kulturu islámských zemí na FF UK. Nyní je studentkou doktorského studia egyptologie na FF UK. Zabývá se dobou vzniku staroegyptského státu a jeho vývojem v Ranědynastické době a studiem kamenných nádob. Je jednou z redaktorek Pražských egyptologických studií a správcem archivu fotografií Českého egyptologického ústavu.

Vzdělání, stáže, stipendia:

= 1999-2005: studium dějepisu a anglického jazyka na PF JU (diplomová práce: Starověká země na Nilu očima české renesance. Způsoby poznávání starověkého Egypta a jeho interpretace v českých zemích předbělohorské doby)
- 2002-2008: studium egyptologie a dějin a kultury islámských zemí na FF UK (diplomová práce: Geografický obzor Egypťanů v době 3. tisíciletí př. n. l. Odraz historického vývoje staroříšského Egypta v jeho zahraničních vztazích)
- 2004-2005: semestrální badatelské stipendium programu Aktion Österreich–Tschechien na Institut für Ägyptologie, Universität Wien
- od 2008: doktorské studium egyptologie na FF UK
- 2010-2011: semestrální badatelské stipendium programu DAAD na Ägyptologischen Seminar, Freie Universität, Berlin

Granty:

Výběrová bibliografie: