Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Knihovna Jaroslava Černého

22.9.2016

Jaroslav ČernýKnihovna Českého egyptologického ústavu – Knihovna Jaroslava Černého – byla založena v roce 1925. O její založení a dlouhodobé budování se, v rámci činnosti egyptologického semináře Filozofické fakulty UK, zasloužil především František Lexa. Tehdy byly získávány fondy z různých zdrojů, a je možné, že některé starší tisky získal právě v této době pro knihovnu F. Lexa sám.

Knihovnu významně zvětšil převod soukromé egyptologické knihovny Jaroslava Černého po jeho smrti v roce 1971. Tímto do fondu knihovny přešlo mnoho důležitých a již nedostupných publikací. Jaroslav Černý svou knihovnu vytvářel dlouhodobě a systematicky a získal díky svým rozsáhlým kontaktům s egyptologickými kruhy výměnou za své publikace či jako jinou protislužbu řadu cenných titulů včetně nejrůznějších separat. Do knihovny se v průběhu let dostaly i knihy z pozůstalostí dalších osobností spojených s českou egyptologií, například z knihovny Dr. Ludmily Matiegkové, Lexovy žačky.

Výměny – za vlastní publikace ústavu – zůstávaly významným zdrojem i v následujících dvou desetiletích. Nové možnosti přinesl zvětšující se objem vlastní produkce i dostupných fondů v posledních zhruba 15 letech a knihovna se rozrůstá tempem průměrně 300 až 350 svazků ročně. Kromě koupí nadále získáváme řadu titulů i výměnami a dary. O výměnu knih s partnery a distribuci publikací vydaných ústavem se stará PhDr. Jiřina Růžová.

Kromě toho, že knihovna shromažďuje nejnovější egyptologickou produkci a udržuje tak vysoký odborný standard, je také domovem vzácných tisků, starých cestopisů, dobových průvodců a obrazových publikací. Historické publikace z fondu ústavu dlouhodobě restauruje Ateliér Krupka z Úval, 2 staré tisky restaurovala před několika lety dílna Národní knihovny ČR.

V současnosti knihovna shromažďuje kolem 9000 monografií, více než 5000 separátů a kolem 2500 svazků periodik. Knihovna nabízí přímou výměnu egyptologických monografií publikovaných Univerzitou Karlovou s dalšími knihovnami, institucemi a soukromými osobami (nyní máme kolem 170 kontaktů). Knihovna svým rozsahem představuje jednu z nejrozsáhlejších egyptologických knihoven v Evropě a jedinou svého druhu v ČR.

...Prospěšnější je kniha než vytesaná stéla,
než pevná stěna hrobky.
Knihy zastupují chrámy i pyramidy ...

Chvála mudrců a knih, neznámý egyptský autor

Zájemce upozorňujeme, že knihovna provádí pouze prezenční zápůjčky (viz otevírací hodiny). Mimopražští uživatelé mohou po dohodě využít prezenčních služeb knihovny i v jiném termínu (kontaktujte dr. Jiřinu Růžovou (Jirina.Ruzova@ff.cuni.cz) nebo Bc. Danu Bělohoubkovou (belohoubd@gmail.com))

Otevírací hodiny knihovny ČEgÚ v září 2016

Po ------------ 13 - 17
Čtv ------------ 13 - 17

Otevírací hodiny knihovny ČEgÚ v ZS 2016

Po ------------ 13 - 17
Stř ------------ 13 - 17
Čtv ------------ 13 - 17, pro studenty 17 - 20
Pá ------------ 13 - 17

Další domluva možná e-mailem:

Jirina.Ruzova@ff.cuni.cz
BelohoubD@gmail.com

Tel.: +420 221619611

Centrální katalog Univerzity Karlovy je dostupný na tomto linku. Je nutné upozornit, že některé publikace (a také periodika) dosud čekají na své zpracování v internetovém systému Aleph. Můžete se také podívat na seznam publikací objednaných a obdržených Knihovnou Jaroslava Černého.

Novinky v knihovně Českého egyptologického ústavu

Vypůjční řád Knihovny FF UK

Dne 18. 2. 2013 vstoupil Opatřením děkana č. 4/2013 v platnost nový Výpůjční řád Knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jeho plně znění najdete zde.

Další odkazy

Nový univerzitní vyhledávač bude spuštěn s letním semestrem

Se začátkem letního semestru, v pondělí 15. února, uvede Univerzita Karlova v Praze do plného provozu dlouho očekávaný moderní vyhledávač informačních zdrojů „Ukaž“ (Discovery služba Univerzity Karlovy od A až do Ž). Název vzešel z univerzitní ankety a jedná se o tzv. discovery systém, který umožňuje rychlé prohledávání informačních zdrojů. „Ukaž“ dokáže v jediném rozhraní prohledávat takřka všechny univerzitní elektronické zdroje a všechny tištěné dokumenty umístěné v knihovnách Univerzity Karlovy a rázem se tak stane hlavním vyhledávacím nástrojem UK.

„Ukaž“ si můžete vyzkoušet už teď, zatím ještě ve zkušebním provozu, na této adrese.