Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Kurz egyptologie pro učitele ZŠ a SŠ

28.6.2006 webmaster

Český egyptologický ústav UK uspořádal kurz egyptologie pro učitele ZŠ a SŠ.
Cílem kurzu bylo seznámit učitele dějepisu 2. stupně ZŠ a SŠ s nejnovějšími výzkumy, aplikací archeologických poznatků v historickém bádání a se širokým spektrem pramenů, s nimiž se při výzkumu dějin starověku pracuje. Kurz byl hrazen z prostředků rozvojového projektu MŠMT č. 354 "Starověký Egypt. Zpřístupnění moderních vědeckých postupů pro výuku dějepisu".

Kurz proběhl v dubnu - říjnu 2005 formou tematických blokových víkendových seminářů v budově pražského hotelu Krystal.