Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mgr. Katarína Arias Kytnarová WHOIS záznam

27.2.2012

Vystudovala klasickou archeologii, dějiny a kulturu islámských zemí a egyptologii na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity v Praze. V současné době dokončuje doktorské studium klasické archeologie. Zajímá se především o materiální kulturu starého Egypta, v rámci své magisterské práce zpracovala keramiku pozdní Staré říše z vykopávek Českého egyptologického ústavu v jižním Abúsíru. Ve své egyptologické disertaci („Pottery of the late Old Kingdom – social dynamics in the material culture“) se zabývá celkovým chronologicko-historickým a sociálně-ekonomickým významem staroegyptské keramiky 5. a 6. dynastie. Zabývá se také recepcemi klasického umění v raně islámské době. Má archeologické zkušenosti z výzkumů v Německu, Rakousku, Čechách, Británii, Jordánsku a Egyptě.

Vzdělání

Granty

Pedagogická činnost

Vybrané publikace