Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D. WHOIS záznam

4.1.2012

Renata Landgráfová studovala srovnávací lingvistiku na Harvard University, USA a egyptologii na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA a vystudovala egyptologii a lingvistiku-fonetiku na FF UK v Praze. V letech 2002 - 2004 studovala v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku. V roce 2007 dokončila disertační práci na téma Aktuální členění v autobiografických nápisech Střední říše. Kromě aplikací moderních lingvistických metod v egyptologii se věnuje staroegyptské literatuře a démotistice. V současné době zpracovává některé pozdně hieratické a raně démotické texty nalezeným během výkopových prací ČEgÚ FF UK v Abúsíru.

Vzdělání, stáže stipendia

1994 studium historické lingvistiky a archeologie na Harvard University, Cambridge, MA, USA.
1995-1996 studium egyptologie a archeologie starověkého Předního Východu na University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
1996-2001 magisterské studium egyptologie a lingvistiky-fonetiky na FF UK (diplomová práce Fragmenty fajánsových výplní ze zádušního chrámu panovníka Raneferefa)
2000-2001 vládní stipendium na fakultě archeologie, Káhirská univerzita (Egypt)
2001-2007 doktorské studium na FF UK, egyptologie
2002-2004 studium v rámci doktorského programu egyptologického semináře univerzity v Basileji ve Švýcarsku (stipendium ESKAS a interní stipendium Egyptologického semináře univerzity v Basileji)
leden 2008 obhajoba disertační práce Topic-Focus Articulation in the Biographical Texts and Letters of the Middle Kingdom (Dynasties 11 and 12)
říjen 2008 - září 2010 Freie Universität Berlin, Graduiertenkolleg Schriftbildlichkeit, Postdoc
leden - březen 2012 Wissenschaftskolleg Berlin, Mellon-Fellow

Granty

2003-2005, Funkce zádušního chrámu panovníka Neferefrea ve světle vybraných nálezových souborů (GAČR 401/03/1457, spoluřešitel)

Výběr z bibliografie

Monografie:

Články:

Kompletní bibliografii naleznete zde.