Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mapový server

24.10.2005 V. Brůna

Jeden z výstupů VVZ v roce 2005 je i zprovoznění mapového serveru (ArcIMS). Tato technologie umožňuje centrálně prezentovat a poskytovat mapy, data a služby GIS v prostředí intranetu či internetu. Využitím systému ArcIMS se otevírá cesta jak ke zpřístupnění dat uživatelům, případně veřejnosti, tak k rozšíření vlastní geografické databáze o řadu dalších zdrojů dat. Uživatelé mohou přistupovat k datům a mapovým službám a poté je jednoduše využít společně s daty z místních či internetových zdrojů. Svou schopností využívat data z více zdrojů z celého světa umožňuje ArcIMS prakticky neomezeně rozšířit geografickou databázi.

Beta aplikace je vytvořena pro území Abúsíru s pomocí satelitního snímku, topografických map v měřítku 1 : 5 000 a sítě UTM. Postupně bude mapserver doplňován o další data a to jak topografická, tak i data tématická.

Adresa http://mapserver.geolab.cz/website/abusir.

Aplikace ArcIMS je provozována na serveru Laboratoře geoinformatiky UJEP.