Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Pracovníci ČEgÚ

8.12.2015

ředitel Českého egyptologického ústavu a ředitel koncese pro výzkum v Egyptě
Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.
((koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2016-2018 naleznete zde)
(koncepci ředitele ČEgÚ pro období 2012-2015 naleznete zde)

zástupce ředitele Českého egyptologického ústavu
Doc. Mgr. Jiří Janák, Th.D.

tajemník Českého egyptologického ústavu
doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D.

vědečtí pracovníci
Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc.
PhDr. Filip Coppens, Ph.D.
Mgr. Veronika Dulíková
Mgr. Lucie Vendelová Jirásková
Doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.
Mgr. Katarína Arias Kytnarová
Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.
Mgr. Mohamed Megahed
Doc. PhDr. Jana Mynářová, Ph.D.
Mgr. Martin Odler
Doc. Dr.phil. Wolf B. Oerter, CSc.
Doc. PhDr. Květa Smoláriková, Ph.D.
Mgr. Jan Turek Ph.D.
Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc.
Mgr. Lenka Varadzinová Suková, Ph.D.
Prof. Dr. Miroslav Verner, DrSc.

sekretářka
Alexandra Hejduková

knihovna a archiv
PhDr. Jiřina Růžová
Mgr. Ivana Vlková

fotograf, dokumentarista
Miroslav Ottmar
MgA. Ing. Martin Frouz, Ph.D. (fotograf)

grafické oddělení
ing. Jolana Malátková
Lucie Vařeková (grafička)