Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Přijímací zkoušky na obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku a Egyptologie

12.1.2016

Přijímací zkoušky na obor Egyptologie

Informace o oborových podmínkách přijímacího řízení

forma a typ studia: prezenční navazující magisterské
maximální počet přijímaných: 10
kombinovatelnost: povinně dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory navazujícího magisterského studia
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: jednokolová (ústní)

okruhy přijímací zkoušky:
Ústní část
1) Překlad a gramatická analýza textu v klasické egyptštině (max. 30 bodů)
2) Diskuse nad vybranými odbornými problémy (max. 40 bodů)
3) Diskuse nad zvažovaným tématem magisterské práce (max. 30 bodů)

Další požadavky ke zkoušce:
U přijímací zkoušky se předkládá: seznam odborné prostudované literatury vztahující se k oboru, strukturovaný životopis, ukázka písemné práce (např. seminární či kvalifikační práce či její část).

Informace o uplatnění absolventů
Absolvent oboru může pokračovat v doktorském studiu, zejména se zaměřením na danou oblast (např. egyptologie, núbiologie, meroistika, papyrologie nebo koptologie). Absolvent se může rovněž uplatnit v institucích zaměřených na shromažďování a studium památek hmotné kultury a dokladů duchovní kultury a umění dané oblasti, jako jsou muzea, galerie a další kulturní, eventuálně výchovné instituce. Dále může rovněž působit v hromadných sdělovacích prostředcích či nakladatelstvích a jako odborný konzultant též ve sféře cestovního ruchu, obchodních vztahů a nevládních organizací se zaměřením na danou oblast.

Přijímací zkoušky na obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku

Informace o oborových podmínkách přijímacího řízení

V akademickém roce 2016-2017 bude otevřen bakalářský obor Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku.

Základní informace k obsahu přijímacích zkoušek:
forma a typ studia: prezenční bakalářské
maximální počet přijímaných: 15
kombinovatelnost: povinně dvouoborové studium; kombinovatelnost se všemi dvouoborovými obory bakalářského studia
přijetí bez přijímací zkoušky: nelze

přijímací zkouška: dvoukolová (písemná, ústní)

Okruhy přijímací zkoušky:
1. kolo – písemná část (doba trvání písemného testu 90 minut)
1) test obecných předpoklVzorové otázky pro přijímací řízení DVS 2016/17adů ke studiu s přihlédnutím k zaměření a potřebám oboru, zejména ke znalostem starověkých dějin a reálií oblasti východního Středomoří (především oblast dnešního Egypta, Libye, Izraele, Palestiny, Sýrie, Libanonu, Jordánska, Turecka, Súdánu) (max. 50 bodů)
2. kolo – ústní část
1) prokázání znalostí vztahujících se k oboru a diskuse nad předloženým seznamem prostudované literatury (max. 30 bodů)
2) ověření jazykové vybavenosti – znalost dvou cizích jazyků dle volby uchazeče (AJ, NJ, FJ) odpovídající úrovni B1 a B2 (max. 20 bodů)

Vzorové otázky pro přijímací řízení DVS 2016/17

Další požadavky ke zkoušce:
Seznam prostudované literatury vztahující se k oboru (předkládá se u ústní zkoušky).

další informace:

Český egyptologický ústav

Informace o uplatnění absolventů:
Absolvent oboru může pokračovat v navazujícím magisterském studiu, zejména se zaměřením na danou oblast (např. egyptologie nebo klínopis). Absolvent se může rovněž uplatnit v institucích zaměřených na shromažďování a studium památek hmotné kultury a dokladů duchovní kultury a umění dané oblasti, jako jsou muzea, galerie a další kulturní, eventuálně výchovné instituce. Dále může rovněž působit v hromadných sdělovacích prostředcích či nakladatelstvích a jako odborný konzultant též ve sféře cestovního ruchu, obchodních vztahů a nevládních organizací se zaměřením na danou oblast.

Doporučená literatura:

Baines, J. - Málek, J., Svět starého Egypta. Praha 1996.
Bárta, M., Život a smrt ve stínu pyramid. Hrobka v době stavitelů pyramid, Praha 2008.
Bárta, M. – Voděra, K., Osudy staré 4 500 let (katalog výstavy). Brandýs nad Labem 2002.
Fagan, B.M., Oloupený Nil. Praha 2001.
Forman, W. – Quirke, S., Posmrtný život na Nilu. Londýn 1997.
Janák, J., Brána nebes – bohové a démoni starého Egypta. Praha 2005.
Krejčí, J. – Magdolen, D., Zajímavosti ze země pyramid aneb 100 NEJ ze starého Egypta. Praha 2005.
Shaw, I., Dějiny starověkého Egypta. Praha 2003.
Trigger, B.G. – Kemp, B.J. – O’Connor, D. – Lloyd, A.B., Starověký Egypt – Dějiny společnosti. Praha 2005.
Vachala, B., Staří Egypťané. Praha 2001.
Vachala, B., Egypt. Stručná historie států. Praha 2003.
Verner, M., Pyramidy – tajemství minulosti. Praha 1997.
Verner, M. – Bareš, L. – Vachala, B., Encyklopedie strarověkého Egypta. Praha 2007.
Žába, Z., Tesáno do kamene, psáno na papyrus. Praha 1968.

Grimal, N., A History of Ancient Egypt. Oxford 1992.
Kemp, B., Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization. London 1989.
Lehner, M., The Complete Pyramids. London 1997.
Quirke, S., Ancient Egyptian Religion. London 1992.
Reeves, N. - Wilkinson, R., The Complete Valley of the Kings. London 1996.
Robins, G., The Art of Ancient Egypt. London 1997.
Shaw, I. - Nicholson, P. (eds.), The British Museum Dictionary of Ancient Egypt. London 1995.
Spencer, J., Death in Ancient Egypt. Harmondsworth 1982.

Bottéro, J., Nejstarší náboženství Mezopotámie. Praha 2005.
Mynářová, J., Počátek vítězství krále Horního a Dolního Egypta. Dějiny starověké Levanty. Praha 2015.
Mynářová, J. – Dušek, J. – Čech, P. – Antalík, D. (eds.), Písemnictví starého Předního východu. Praha 2011.
Nováková,N. - Pecha, L. - Rahman, F., Dějiny Mezopotámie. Praha 1998.
Oppenheim, A. L., Starověká Mezopotámie. Portrét zaniklé civilizace. Praha 2001.
Pečírková, J., Asýrie. Od městského státu k říši. Praha 2000.
Prosecký, J. et al., Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha 1999.
Prosecký, J. - Hruška, B. - Součková, J. - Břeňová, K., Encyklopedie mytologie starověkého Předního východu. Praha 2003.
Prosecký, J., Slova do hlíny vepsaná. Mýty a legendy Babylónu. Praha 2010.
Prosecký, J., Když království sestoupilo z nebes. Praha 2015.
van de Mieroop, M., Dějiny starověkého Blízkého východu okolo 3000-323 př. Kr. Praha 2010.