Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Mgr. Lenka Varadzinová Suková, Ph.D. WHOIS záznam

2.9.2015

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vystudovala egyptologii a indologii se specializací hindština v magisterském programu a tamtéž egyptologii v programu doktorském. V dubnu 2015 obhájila dizertační práci s názvem The rock art of Northeast Africa: A case study of rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia. V letech 2003–2006 pracovala v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur jako kurátorka sbírky Oddělení pravěkého a starověkého Předního Východu a severní Afriky. Od r. 2007 pracuje v Českém egyptologickém ústavu, kde se zabývá ekonomickým, technologickým, kulturním a společenským vývojem v oblasti severovýchodní Afriky ve starším a středním holocénu (asi 9000–3000 př. Kr.) a vědecky zpracovává epigrafickou a archeologickou dokumentaci z výzkumů v Dolní Núbii (1961–1965). Od r. 2009 vede interdisciplinární výzkum v pohoří Sabaloka a na 6. nilském kataraktu v Súdánu a účastní se výzkumu na druhé archeologické koncesi domovského pracoviště v Súdánu – na lokalitě Usli.

Podrobný životopis s úplným seznamem publikací a vybrané publikace ve formátu pdf ke stažení najdete v osobním profilu na Academia edu.

Vzdělání

2008 - 2015: doktorské studium egyptologie na FF UK v Praze, téma doktorské práce „The rock art of Northeast Africa: A case study of the rock paintings from the Czechoslovak Concession in Lower Nubia“
2002–2008: magisterské studium egyptologie a indologie se specializací hindština na FF UK v Praze, zakončené obhajobou diplomové práce „Skalní umění Dolní Núbie“
1997–2001: bakalářské jednooborové studium hindštiny na FF UK v Praze, zakončené obhajobou bakalářské práce „Obraz Indie v české společnosti a literatuře 19. století“

Granty

2009–2011: Skalní umění severovýchodní Afriky v kontextu krajinném a archeologickém (GA UK č. 259 025)

Výběr z bibliografie

Knihy

Studie a články