Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

doc. PhDr. Hana Vymazalová, Ph.D. WHOIS záznam

22.9.2016

Hana Vymazalová se zabývá vývojem staroegyptského hospodářství a zaměřuje se především na účetní dokumenty zdoby 5. dynastie a hospodářství královských zádušních komplexů ve Staré říši. Věnuje se rovněž matematice starověkého Egypta, jejímu vývoji a praktickému využití v písařské praxi. Ve spolupráci s Institut français d’archéologie orientale du Caire se podílí na projektu paleografie starohieratických textů ze 3. tis. př. Kr. Od roku 2006 se účastní archeologických výzkumů v Abúsíru v Egyptě a rovněž přednáší studentům egyptologie. Je členem The International Association of Egyptologists (IAE).

Vzdělání, stáže, stipendia

1996-2001: magisterské studium egyptologie na FF UK (diplomová práce: Řešení matematických problémů v egyptských textech )
1998-2001: magisterské studium logiky na FF UK v Praze
2001-2005: doktorské studium egyptologie na FF UK (doktorská práce: The accounting documents from the papyrus archive of Neferre and their specific terminology )

2000–2001: vládní stipendijní pobyt, Fakulta archeologie Káhirské university (Egypt)
2003: studijní pobyt na Archäologisches Institut, Universität Hamburg (Německo)
2004: stipendium The Robert Anderson Research Charitable Trust, Londýn (Velká Británie)
2004–2005: stipendium UNESCO Fellowship Programme in Support of Priority Programme Areas 2004–2005, spolupráce s Institut français d’archéologie orientale du Caire (Egypt)
2006: studijní pobyt na Archäologisches Institut, Universität Hamburg (Německo)
2008-2009: stipendium Institut français d'archéologie orientale du Caire (Egypt)

Granty

Výběr z bibliografie

Monografie:

Články:

Kompletní bibliografii naleznete zde.