Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

České výzkumy v egyptské Západní poušti

20.9.2005 M. Bárta

Tento projekt je v letech 2003-2005 financován z prostředků poskytnutých firmou UNIS.

hajez.jpgČeský egyptologický ústav UK se k výzkumům v Západní poušti připojil v roce 2003. Činnost jeho multidisciplinárního týmu, dosud financovaná výhradně ze soukromých zdrojů firmy UNIS, již přinesly významné nové poznatky o formách kulturních adaptací a vývoje starověkých ekonomik v prostředí zhoršujícího se přírodního prostředí ve starověku. Potvrzuje se tak i s přispěním české vědy, že v tomto případě se jedná o jednu z nejrychleji se rozvíjejích oblastí výzkumu na poli archeologie, která je v zahraničí pozorně sledována a zásadně podporována. Velmi důležité jsou i poznatky týkající se uplatňovaných strategií zacházení s nedostatkovými vodními zdroji ve starověku, které mohou mít značný význam i v moderní době. Je třeba zvláště zdůraznit, že získáním koncese na výzkum oázy El-Hajez a dosavadními výsledky výzkumu se českému týmu podařilo rychle se zapojit do mezinárodní spolupráce při výzkumu východní Sahary a zachytit nový, velmi dynamicky se rozvíjející trend v egyptské a světové archeologii. Při těchto výzkumech je používána nejmodernější technika počínaje velmi přesnými měření GPS hluboko v poušti až po satelitní snímkování námi zkoumaných oblastí. Doposud se nám podařilo objevit, zmapovat a zčásti prozkoumat více než desítku sídlisť a pohřebišť, včetně nálezu římské vily dochované pod nánosy písku do výše tří metrů.

Vědecké zprávy o našich výzkumných aktivitách naleznete zde:

1. Sezóna: 28.2. – 25.3. 2003 (česky, anglicky) linky na soubory pdf
2. Sezóna: 6.3. – 31. 3. 2004 (česky, anglicky) linky na soubory pdf

Satelitní snímek části námi zkoumané oblasti oázy Hajez

Zatím poslední sezóna (rok 2004) proběhla ve spolupráci s National Geographic Česká republika, který přinášel každodenní online reportáže z průběhu výzkumu Rozsáhlá reportáž o naší práci vyšla v zářijovém čísle téhož časopisu (r. 2004).