Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Neidentifikovaná mumie z Luxoru

2.6.2008 SCA

J. E. Farúk Husní, ministr kultury EAR, oznámil, že tři dosud neidentifikované mumie ze západního břehu Luxoru budou zítra přepraveny pod dohledem archeologického týmu do egyptského muzea v Kahiře na náměstí Tahrír, kde budou podrobeny vědeckému zkoumání, které by mělo odhalit jejich rodinnou příslušnost.

mumie mužeDr. Zahi Hawass, generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA), řekl, že jedna z mumií patří neidentifikovanému muži a byla objevena na počátku dvacátého století v oblasti před hrobkou krále Setchiho II. v Údolí králů. Hawass se domnívá, že by mumie mohla patřit králi Thutmosovi I. (ca. 1525 – 1516 př. n. l.), otci královny Hatšepsuty, neboť nedávné vědecké zkoumání prokázalo, že mumie, která nese jeho jméno v expozici egyptského muzea, mu ve skutečnosti nepatří.

Dr. Hawass déle řekl, že dvě další mumie patří neznámým ženám objeveným v roce 1817 Giovanni Belzonim, které byly v průběhu 19. století značně poničeny. I ony budou ve dvou rakvích převezeny do Egyptského muzea v Káhiře, kde budou zkoumány.