Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Lower Nubia: Revisiting Memories of the Past, Envisaging Perspectives for the Future

21.–24. března 2009, Muzeum Núbie v Asuánu, Egypt

14.4.2009

Ve dnech 21.–24. března 2009 se v Muzeu Núbie v Asuánu uskutečnila konference „Lower Nubia: Revisiting Memories of the Past, Envisaging Perspectives for the Future“. Konferenci pořádala káhirská kancelář UNESCO ve spolupráci s Ministerstvem kultury Egypta (Nejvyšší radou pro památky a Úřadem pro záchranu památek Núbie) a Ministerstvem kultury, mládeže a tělovýchovy Súdánské republiky (Národní korporací pro památky a muzea Súdánu) u příležitosti 50. výročí oficiální žádosti egyptské a súdánské vlády o pomoc při záchraně památek starobylé Núbie, jež měly být zatopeny vodami budované Vysoké přehrady u Asuánu.

Konference byla rozdělena do čtyř sekcí. V první sekci, nazvané „Ohlédnutí za núbijskou kampaní, perspektivy pro budoucnost“, zazněly příspěvky organizátorů, účastníků a pamětníků záchranné akce v Núbii v 60. letech 20. století. Druhá sekce, nazvaná „Núbijské nehmotné kulturní dědictví“, věnovala pozornost svébytné núbijské kultuře, tradicím a jazyku a snahám o jejich uchování a především další rozvoj. Diskuse se dotkla i připravovaného opětovného přemístění alespoň části núbijské populace, vysídlené z Dolní Núbie v 60. letech 20. století kvůli zatopení celé oblasti, zpět do některých regionů při březích současného Násirova jezera. Sekce „Činnosti navazující na núbijskou záchrannou akci“ se zaměřila na otázky adekvátní správy a prezentace výsledků záchranné akce nejširší veřejnosti v existujících i nově vznikajících muzeích na území Egypta a Súdánu, uchovávání a zpracování pořízené dokumentace a dalšího vědeckého zpracování získaných vědeckých poznatků. Sekce „Současné aktivity a projekty v oblasti“ poskytla přehled výzkumů, které v Núbii – především její egyptské části – probíhají v posledních letech.

Během konference se přítomní odborníci účastnili panelových diskusí zaměřených na hmotné a nehmotné kulturní dědictví, krajinu a přírodní prostředí Núbie. V menších pracovních skupinách se hovořilo o výše uvedených oddílech připravované Asuánské deklarace UNESCO o Núbii. Připomínky, návrhy a doporučení účastníků konference budou zapracovány do konečné verze uvedené deklarace.

V průběhu konference byla v Muzeu Núbie v Asuánu slavnostně zahájena fotografická výstava „Abú Simbel: lidé a technologie“, dokumentující práce při rozebírání a přemísťování chrámů Ramesse II. v Abú Simbelu, a výstava „Núbijský exodus“, sestavená z fotografií egyptského architekta Husejna Fathího zachycujících život ve staré Núbii a stěhování desítek tisíc Núbijců do tzv. Nové Núbie.

Českou republiku na konferenci zastupoval prof. Miroslav Verner, který přednesl příspěvek o archeologických, epigrafických a dokumentačních úkolech bývalého Československého egyptologického ústavu UK v Núbii, a prof. Evžen Strouhal, jenž shrnul antropologické bádání v rámci výše uvedených úkolů a představil výsledky československo-egyptského antropologického projektu v Nové Núbii. Podrobnější informace o úkolech Československého egyptologického ústavu UK v Núbii mohli (nejen) účastníci konference získat při prohlídce výstavy „Saving the Monuments of Nubia: The Czech Participation in the International Campaign to Save the Monuments in Nubia“, kterou pro Muzeum Núbie v Asuánu připravil Český egyptologický ústav FF UK a jež zde byla slavnostně zahájena v listopadu 2007.

Více informací o konferenci a Núbii viz http://weekly.ahram.org.eg/2009/940/heritage.htm