Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Objev pečeti v Tel ed-Dabě

20.11.2009 SCA

Rakouská archeologická expedice Rakouského archeologického centra v Egyptě objevila fragment pečeti s klínovým písmem pocházející z posledních desetiletí Starobabylonského období.

pečeť objevená v Tel ed-DaběObjev oznámil ministr kultury Farúk Husní a dodal, že otisk pečeti byl nalezen uvnitř jámy, pronikající do vrstev Pozdní doby v Tel ed-Dabě, archeologické lokalitě guvernorátu Šarkíja, 120 km na severovýchod od Káhiry.

Generální tajemník Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA), dr. Zahi Hawass, řekl, že otisk pečeti nese jméno vysokého vládního úředníka, který žil ve Starobabylonském období za vlády krále Chammurapiho (1792–1750 př. n. l.).

„Jde již o druhou podobnou pečeť s klínovým písmem, která zde byla nalezena,“ podotkl Hawass a dodal, že první z nich byla objevena loni ve studni paláce hyksóského krále Chajana (1653–1314 př. n. l.).

Vedoucí rakouského centra, dr. Manfred Bietak, řekl, že oba otisky pečetí mají značný archeologický význam, neboť představují nejstarší podobné pečeti objevené v Egyptě. Jsou o 150 let starší než klínopisná korespondence objevená v Achnatonově hlavním městě v Tel el-Amarně. „Dokazují, že Hyksósové udržovali zahraniční styky a rozsáhlé vztahy s blízkovýchodní oblastí, které v této době dosahovaly do jižní Mezopotámie,“ dodal Bietak.

Vedoucí rakouské expedice Dr. Irene Foster Müller uvedla, že výzkumy expedice v Tel ed-Dabě byly zahájeny roku 2006, kdy zde byl objeven palác z doby kolem poloviny hyksóské nadvlády v Egyptě (1664–1565 př. n. l.) Uvnitř byla objevena celá řada pečetí známého hyksóského panovníka. Expedice také objevila starověký dům s několika místnostmi a dvory a řadou kulatých zásobnic, zvířecích kostí a fragmentů skla.

Poprvé byly v této oblasti také objeveny pozůstatky budovy z 5. dynastie. Řada místností, síní a dvorů snad sloužila administrativním účelům.