Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Objev hrobek dělníků v Gíze

11.1.2010 SCA

Egyptský ministr kultury Farúk Husní oznámil, že v oblasti hrobek dělníků na pyramidovém poli v Gíze byla objevena řada hrobek dělníků, kteří pracovali na stavbě Chufuovy pyramidy.

Pohled na hrobku s Velkou pyramidou na pozadí. Husní dodal, že hrobky objevila egyptská archeologická mise pod vedením generálního tajemníka Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA), Dr. Zahiho Hawasse. Dr. Hawass řekl, že hrobky pocházejí ze 4. dynastie a patřily dělníkům, kteří pracovali na stavbě pyramid králů Chufua (2609-25840 př. n. l.) a Rachefa (2576-2551 př. n. l.).

“Jde o první objev takových hrobek, podobné z přelomu 4. a 5. dynastie (2649-2374 př. n. l.) byly objeveny v 90. letech minulého století, oznámil Hawass, a podotkl, že tato skupina hrobek patří mezi nejdůležitější objevy 20. a 21. století, neboť vnáší světlo do období počátku 4. dynastie a představuje důkaz svědčící proti pověstem, že pyramidy stavěli otroci.

zahi_v_dire.jpg “Tyto hrobky byly postaveny vedle královy pyramidy, což naznačuje, že jejich majitelé nemohli v žádném případě být otroci. Pokud by byli otroky, nikdy by si nemohli postavit hrobky vedle místa posledního odpočinku svého krále,” řekl Hawass.

Nejdůležitější z hrobek patří jistému Iduovi. Má pravoúhlý půdorys, její nadzemní část je postavena z napálených cihel a omítnuta štukem. Má několik vápencem obložených pohřebních šachet, před každou z nichž se nacházejí výklenky.

Vedoucí výzkumného týmu Adel Okaša řekl, že horní část Iduovy hrobky měla klenutý strop, což podle mennoferské náboženské tradice symbolizovalo prapahorek, na němž se zrodil veškerý život. Tento tvar představuje podle Okašy jednoznačný důkaz toho, že hrobka pochází z počátku 4. dynastie. Tento tvar také odpovídá tvaru hrobek ležících u Snofruovy pyramidy v Dahšúru.

Keramika a kosti objevené v šachtě jedné z hrobek.Na západ od Iduovy hrobky objevila expedice další řadu hrobek dělníků spolu s pozůstatky rakví, další hrobka byla objevena na jih od Iduovy. Tato hrobka má pravoúhlý půdorys, je z nepálených cihel a má několik pohřebních šachet, z nichž každá skrývala kostru ve skrčené poloze a keramické střepy. Oblast, kde byly nové hrobky objeveny, je jen začátkem kilometr dlouhého pohřebiště. Dr. Hawass poukázal na to, jak tento objev osvětluje náboženský život staroegyptských dělníků, kteří stavěli pyramidy.

Objevené doklady také dokazují, že rodiny v Deltě a Horním Egyptě posílali na planinu denně 21 býků a 23 ovcí, určených k výživě dělníků. Hawass podotkl, že rodiny, které dobytek posílaly, tak neplatily daně egyptské vládě, ale podílely se na jednom z egyptských státních stavebních projektů. Oproti Hérodotovi, který udává, že počet dělníků dosahoval 100 000, nepřesáhl jejich počet ve skutečnosti 10 000, řekl Hawass.

Hawass řekl, že tento objev dokazuje, že dělníci pocházeli z nejvýše postavených rodin Delty a Horního Egypta. Dělníci se střídali po třech měsících. Ti, kteří zde byli pohřbeni, zemřeli na staveništi.

pottery.jpgDr. Hawass řekl, že na základě vědeckých a archeologických dokladů není možné s přesností určit, kdy byla pyramida stavěna. Omezování stavebních prací na určité roční období je nesprávné a zakládá se na mylné domněnce, že stavební práce probíhaly pouze tři měsíce v roce, v období záplav. Transport žulových, čedičových a vápencových bloků skutečně probíhal pouze v době záplav, ale stavební práce takto omezeny nebyly a probíhaly po celý rok. Bloky pro stavbu pyramidy pocházely z gízské plošiny.

K jinému objevu pohřebiště stavitelů pyramid došlo roku 1990, kdy 10 metrů od pohřebiště na jih od Chufuovy pyramidy zakopl kůň o stavbu z nepálených cihel. Pohřebiště leží na dvou rampami propojených úrovních a tvoří jej řada hrobek nejrůznějších tvarů a stylů. Některé mají tvar pyramidy, jiné jsou klenuté, některé obsahují nepravé dveře.