Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Objev ochranné zdi kolem Sfingy

28.2.2012 SCA

U pyramid v Gíze byla objevena velká zeď z nepálených cihel pocházející z doby Thutmose IV. (1400–1390 př. n. l.). Zeď byla odkryta před údolním chrámem krále Rachefa na pyramidovém poli v Gíze. Objev byl učiněn během rutinních prací Nejvyšší rady pro památky Egypta (SCA).

První část cihlové zdi objevené u Rachefova údolního chrámuNově objevená zeď se skládá ze dvou částí: první část je 75 cm vysoká a v délce 86 metrů vede od severu k jihu mezi jižní stranou Rachefova údolního chrámu a Sfingou. Druhá část je 90 cm vysoká a leží v oblasti na sever od Rachefova údolního chrámu. Tato část má délku 46 m a vede od východu k západu podél hranice okrsku údolního chrámu. Obě části zdi se stýkají v jihovýchodním rohu výkopové oblasti.

sphinx_wall_2.jpgPodle předběžných studií provedených na místě je nově objevená zeď součástí větší zdi, dříve objevené na sever od Sfingy. Zeď postavil Thutmose IV. na ochranu Sfingy před závějemi písku. Podle staroegyptského textu byla tato zeď postavena v důsledku snu, který se Thutmosovi zdál po dlouhém lovu ve Wádí el-Ghezlan, oblasti poblíž Sfingy. Sfinga krále ve snu požádala, aby z jejího těla odstranil písek, který ji dusil. Za tuto pomoc Sfinga slíbila, že jej učiní králem Egypta. Thutmose pak odstranil písek, pod nímž byla Sfinga částečně zasypána, a postavil zeď, aby ji chránila.

Archeologové dosud věřili, že tato zeď existovala pouze na severní straně Sfingy, kde byla obejvena 3 m vysoká a 12 m dlouhá část. Tato teorie se nyní díky novému objevu dvou částí zdu podél východní a jižní strany Sfingy ukázala mylnou.

První část cihlové zdi objevené u Rachefova údolního chrámu]Kromě dvou částí ohradní zdi objevil tým SCA také další zeď z nepálených cihel na východní straně Rachefova zádušního chrámu. Tato zeď by mohůla být pozůstatkem pyramidového města Rachefova chrámu, kde žili kněží a úředníci, kteří měli na starosti Rachefův zádušní kult. Zádušní kult začal po Rachefově smrti a trval až do konce 8. dynastie (asi 2143–2134 př. n. l.), tedy do konce Staré říše.

Příkopu Rachefova údolního chrámuEssam Šehab, vedoucí výzkumů v oblasti Rachefova údolního chrámu, řekl, že archeologové rovněž vykopali 6 m hluboký příkop v oblasti před Rachefovým údolním chrámem, ve snaze objevit jakékoli pozůstatky aktivit z doby Střední říše (2030– asi 1600 př. n. l.). První výzkum příkopu nepřinesl žádné svědectví o aktivitách z doby Střední říše, jelikož byl do hlolubky 5 m vyplněný pískem, což naznačuje, že oblast byla v době Střední říše opuštěna.

Vykopávky pokračují ve snaze odkrýt zbytek ohradní zdi Thutmose IV. a další tajemství ukrytá pod pískem.