Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Nově objevený kamenný nápis se seznamy obětin pro starověké bohy

7.9.2012 SCA

Během stavebních prací prováděných ministerstvem dotací v oblasti tržiště el Chamís poblíž archeologcké lokality Mataríja v severní Káhiře narazili dělníci na část stroegyptské obětní stély.

Celkový pohled na lokalituEgyptský ministr pro památky Mohamed Ibrahím uvedl, že nově objevený kamenný artefakt je pravá část obětní stély z Nové říše, na níž je znázorněn téměř celý ilustrovaný seznam nejrůznějších obětin pro staroegyptská božstva. Zobrazeny jsou husy, zelenina, ovoce, chléb a části hovězího dobytka, ale také květy lotosu. Celek rámuje náboženský poetický text zapsaný v hieroglyfickém písmu. Obětní stéla měří 34,5 cm na výšku, 45 cm na šířku 7,5 cm na tloušťku.

Ačkoliv kartuše, která tvoří součást jména majitele stély nebo udává jméno panovníka, za jehož vlády byla stéla vytvořena, nebyla dosud rozluštěna, Ibrahim řekl, že stéla prozradí další střípky z dějin této záhadné oblasti, kde se nalezly památky z doby od počátku faraonské éry až do Ptolemaiovské doby.

Vedoucí oddělení staroegyptských starožitností ministerstva pro památky Egypta Mohamed El-Bejálí řekl, že předběžné studie naznačují, že stéla pochází pravděpodobně z konce 18. či počátku 19. dynastie. Dodal, že Mataríja je velmi důležitá archeologická lokalita, jelikož byla střediskem kultu boha Atona a hlavním městem severního Egypta. Byl zde nalezen obelisk Senusreta I., celá řada staroegyptských a ptolemaiovských hrobek a pozůstatky jedné z nejstarších univerzit na světě. Bylo zde objeveno i několik sloupů z doby Ramesse II.

Veškeré stavební práce byly pozastaveny, aby mohla být lokalita podrobně prozkoumána a odhaleno více z jejího dědictví.

Obětní stéla Celkový pohled na lokalitu