Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v pohoří Sabaloka ve středním Súdánu

5.3.2013 Lenka Suková - Ladislav Varadzin

České vědecké expedici pod vedením Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se podařilo ve středním Súdánu učinit objev jednoho z největších pohřebišť lovců-sběračů v severní Africe, jehož velikost se odhaduje na 400–450 pohřbených jedinců. Toto mimořádné pohřebiště, které spadá do období 8. až 6. tis. př. Kr., se nachází v pohoří Sabaloka na 6. nilském kataraktu, asi 80 km severně od hlavního města Súdánu Chartúmu.

Oblast pohoří, do příchodu českého týmu vědců v r. 2009 nezkoumaná, je v současnosti ohrožena plánovanou stavbou přehrady na 6. nilském kataraktu. Šířeji pojatý archeologický výzkum pravěkého osídlení této oblasti, na němž se podílí řada odborníků z přírodovědných oborů, významným způsobem přispívá k poznání nejstaršího civilizačního vývoje na Nilu tím, že postupně přináší cenné doklady způsobu života a ekonomiky lovců-sběračů-rybářů a nástupu chovatelství dobytka. Řada nálezů z dosavadního výzkumu se v současnosti nachází v České republice, kde je zpracovávána. Mezi nimi vyniká vzácný soubor předmětů určených ke zdobení lidského těla – korálků a přívěsků z mušloviny, skořápek pštrosích vajec a kosti – a zlomků rytými motivy zdobených jehlic a kosmetického náčiní z kosti a patrně též zvířecích rohů.

V pohoří Sabaloka se dosud kromě pohřebiště podařilo objevit a částečně prozkoumat síť sídlištních lokalit, která se svou hustotou a bohatstvím pozůstatků zařadila mezi nejvýznamnější naleziště z období před nástupem zemědělství v severovýchodní Africe. Toto osídlení se rozprostíralo okolo dnes již neexistujícího jezera, objeveného českou expedicí, které bylo důležitým zdrojem potravy a díky dochovaným sedimentům je zároveň mimořádným pramenem pro poznání proměn přírodního prostředí a klimatu v severovýchodní Africe. Svým způsobem vědecký poklad představují právě kosterní pozůstatky zatím bezmála třiceti jedinců vyzdvižených z nově objeveného pohřebiště, které poskytují unikátní informace o zdravotním stavu a životních podmínkách místních lovecko-sběračských populací.

Mgr. Lenka Suková, Český egyptologický ústav FF UK v Praze, lenka.sukova@ff.cuni.cz
Mgr. Ladislav Varadzin, PhD., Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Český egyptologický ústav FF UK v Praze, varadzin@arup.cas.cz

Další fotografie jsou dostupné ve facebookovém albu Sabaloka na stránce Českého egyptologického ústavu FF UK.

Obr. 1: Kosterní pozůstatky z 8.–6. tis. př. Kr., pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ (foto Ladislav Varadzin).

Obr. 1: Kosterní pozůstatky z 8.–6. tis. př. Kr., pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ FF UK (foto Ladislav Varadzin).

Obr. 2: Archeologický výzkum na sídlišti Sfinga, pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ (foto Ladislav Varadzin).

Obr. 2: Archeologický výzkum na sídlišti Sfinga, pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ FF UK (foto Ladislav Varadzin).

Obr. 3: Pohled do prostoru zaniklého pravěkého jezera, pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ (foto Ladislav Varadzin).

Obr. 3: Pohled do prostoru zaniklého pravěkého jezera, pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ FF UK (foto Ladislav Varadzin).

Obr. 4: Zlomky kostěného náčiní zdobeného rytými geometrickými motivy, pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ (foto Martin Frouz).

Obr. 4: Zlomky kostěného náčiní zdobeného rytými geometrickými motivy, pohoří Sabaloka, Súdán, výzkum ČEgÚ FF UK (foto Martin Frouz).