Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie

9.7.2014 Veronika Dulíková

Vážení čtenáři, právě vyšlo nové číslo Pražských egyptologických studií (XII/2014).

První letošní číslo Pražských egyptologických studií vám přiblíží nové objevy, které přinesly archeologické výzkumy v Abúsíru, jež se uskutečnily na podzim 2013. Během pokračujících prací v hrobovém komplexu princezny Šeretnebtej byly odkryty šachty a pohřební komory ve skalních hrobkách a ve dvoře. Při prozkoumávání vstupní části princeznina hrobového komplexu byla objevena mastaba lékaře Horního a Dolního Egypta Šepseskafancha. Nápisy na jeho nepravých dveřích prozrazují, že šlo o významnou osobnost doby druhé poloviny 5. dynastie. Hrobka lékaře Šepseskafancha byla vyhlášena šestým nejvýznamnějším světovým archeologickým objevem roku 2013.

Dvě ze studií se dotýkají staroegyptského náboženství a literatury. Jedna pojednává o héliopolském bohu stvořiteli Atumovi, druhá o textech, které sloužily k tomu, aby zesnulý překonal nástrahy na cestě vedoucí do zásvětí. Další dva příspěvky se zabývají vybranou problematikou dějin Nové říše, a sice mocenskými nástroji panovníků 18. dynastie a tzv. egejským seznamem v chrámu Amenhotepa III. v Thébách. Dějinám bádání o starém Egyptě se věnuje stať o studijní cestě zakladatele čs. egyptologie Františka Lexy do Egypta a článek o vzniku antropologicko-egyptologické sbírky Hrdličkova muzea člověka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Pražské egyptologické studie XII/2014 distribuuje knihkupectví Karolinum a e-shop FF UK.

obsah_web.jpg