Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Vyšlo nové číslo časopisu Pražské egyptologické studie

9.11.2014 Veronika Dulíková, Lucie Jirásková

Vážení čtenáři,právě nové číslo Pražských egyptologických studií XIII/2014.

Druhé letošní číslo Pražských egyptologických studií otevírá zpráva z jarního výzkumu dvou pohřebních komor ve skalní hrobce vysokého hodnostáře Nefera, pochovaného v jižním Abúsíru. Výzkum Neferovy pohřební komory byl kvůli rozsáhlému zborceni jejího stropu téměř nemožný. Přestože byl pohřeb druhého muže nalezen intaktní, žádný z dochovaných pramenů bohužel neprozradil jeho jméno. Následující zprávy přibližuji keramické soubory nalezené ve skalních hrobkách hrobového komplexu princezny Šeretnebtej a také podobu nálezů, které pocházejí z českých výzkumů probíhajících v oáze Bahríja v egyptské západní poušti.

V Abúsíru zůstaneme i ve třech článcích, které jsou tematicky velmi pestré. Jeden z nich je věnován moderní metodě dokumentace v archeologii, a to laserovému skenování, jež bylo v nedávné době aplikováno na Duaptahovu skalní hrobku. Další dva příspěvky pojednávají o výzdobném programu zádušního chrámu panovníka Sahurea a o knězi Hetepunim, pohřbeném ve dvoře princezny Šeretnebtej. Materiální kulturou a částečně také administrativou Egypta v době Staré a Střední říše se zabývají texty věnované kanopám a sýpkám. Na české koncese v Súdánu nás přenese pojednání o rybách a rybolovu v období pravěku v oblasti Sabaloky a článek o analýze bronzových fragmentů nalezených na lokalitě Usli.

Pražské egyptologické studie XIII/2014 distribuuje knihkupectví Karolinum a e-shop FF UK.


PES_XIII-2014_obsah.jpg