Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Pozvánka na přednášku Pád Babylónu – skutečnost a vzpomínka

12.5.2015

Český egyptologický ústav FF UK srdečně zve na přednášku Setha Richardsona (University of Chicago), "Pád Babylónu – skutečnost a vzpomínka". Přednáška se koná v pátek 15. května od 14:00 v Zelené posluchárně (Celetná 20, Praha 1).

V roce 1595 př. n. l. chetitský vpád ukončil existenci babylónské dynastie trvající 300 let. Tato událost nejen že znamenala konec „první poloviny“ mezopotámských dějin a kultury, ale zároveň vytvořila klíčovou potíž pro moderní badatele věnující se historickým a chronologickým otázkám. V této přednášce bude pozornost věnována jak novým dokladům pro rozuzlení Chammurabiho dynastie, ale i tomu, jaký měl tento okamžik význam pro starověké i moderní myslitele. První část se zaměří na hlavní protagonisty starobabylónského království – obyvatele jihu i severu, města, venkov, vojsko i královský dvůr. V druhé části budou analyzovány historiografické tradice o pádu Babylónu tak, jak jsou dochovány ve „druhé polovině“ mezopotámských dějin. V úvahu budou brána též spojení mezi skutečnostmi a vzpomínkami na tuto traumatickou událost mezopotámských dějin.

The Collapse of Babylon in Fact and Memory
Seth Richardson, University of Chicago

In 1595 BC, the 300-year-old dynasty of Babylon was terminated by a Hittite raid. The event not only ended the “first half” of Mesopotamian history and culture, but formed the crux of a historical and chronographic problem for modern scholars. This paper will explore both new evidence for the denouement of Hammurabi’s dynastic kingdom, and its meaning to both ancient and modern thinkers. The first part of the presentation will focus on the major constituencies in the kingdom: southerners, northerners, cities, countrysides, the soldiers, and the court. The next part will analyze the historiographic traditions about Babylon’s demise in the “second half” of Mesopotamian history, with some considerations about the connection between the facts and memories of the traumatic event.