Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Vyšlo první anglické číslo Prague Egyptological Studies (XV/2015)!

30.11.2015 Miroslav Bárta a Lucie Jirásková

Vážení čtenáři, přávě vychází nové číslo Pražských egyptologických studií (XV/2015).

Druhé letošní vydání je opět rozděleno do dvou částí. Zprávy z výzkumů vás zavedou na abúsírské pohřebiště a představí nejnovější objevy z doby 3. tisíciletí př. n. l. Zaměřují se na loni objevenou hrobku královny Chentkaus III., mastabu lékaře Šepseskafancha a hrobový komplex princezny Šeretnebtej.
Druhá část je věnována studiím z oblasti dějin a archeologie doby Staré říše. Jednotliví autoři se zamýšlejí nad vztahem kamenných modelů nádobek k jejich velkým vzorům, interpretují jeden z neobvyklých pohřbů odkrytých v jižním Abúsíru, zkoumají vápencové kanopy z trochu jiného úhlu pohledu a uvádějí do problematiky tří královen jménem Chentkaus a jejich rodinných vztahů.

Číslo XV/2015 je prvním výtiskem v anglickém jazyce, který uvádí novou verzi časopisu, určenou nejen pro českou, ale i zahraniční veřejnost. Od roku 2015 dále bude každé sudé číslo Pražských egyptologických studií publikováno v jazyce českém a slovenském, každé liché v jazyce anglickém.

Časopis je možné zakoupit v e-shopu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, rovněž jako elektronický časopis.

PES_XV_2015_contents.jpg