Český egyptologický ústav

UK | FF UK | ENGLISH | KONTAKT | |

Český egyptologický ústav - logo

Celetná 20, 110 00 PRAHA 1, Česká republika
Tel: 00420-221619611, Fax: 00420-221619618

ÚSTAV
AKTUALITY
ABÚSÍR
PROJEKTY
MONITORING MÉDIÍ
NÁSTROJE
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI A SPONZOŘI

Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty je jednou z nejlepších monografií UK

3.6.2016

V soutěži Univerzity Karlovy o nejlepší monografie hodnocené roku 2016 (s vročením 2014) se na děleném 1.-2. místě umístila monografie M. Vernera: "Sons of the Sun: Rise and Decline of the Fifth Dynasty" a na děleném 4.-6. místě monografie M. Bárty a kol. "The tomb of the sun priest Neferinpu (AS 37)".

Na děleném 33.-39. místě se umístila publikace D. Antalíka, P. Čecha a J. Mynářové "Starověké písemnictví Levanty II: Na stezkách domu Baalova. Náboženské texty literární a kultické", na děleném 53.-57. místě monografie "Medicine of the Ancient Egyptians I. Surgery, Gynecology, Obstetrics, and Pediatrics" kolektivu autorů Eugena Strouhala, Břetislava Vachaly a Hany Vymazalové. Na 14. místě se dále umístila monografie "Interpreting Ancient Egyptian Narratives: A Structural Analysis of the Tale of Two Brothers, the Anat Myth, the Osirian Cycle, and the Astarte Papyrus" bývalého studenta ústavu, Martina Pehala, který působí na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK.